TCDD Transport Inaugura curso para el mecánico de formación

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ve İŞ-KUR işbirliği ile düzenlenecek olan “Tren Makinistliği Kursuna” başvuracak adayların dikkat etmesi gereken hususlar ve başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü taşra birimlerine alınacak işçi makinist personelin “ Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamında mesleki yeterliliğe dayalı eğitimi istihdam öncesinde uygulamaya konulacaktır. Yeterliliğe dayalı tren makinist kursu Kars, Erzincan, Adana, Malatya, İzmir, Eskişehir ve İstanbul illerinde açılacaktır.
BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
SON BAŞVURU TARİHİ :21 Şubat 2018
ÖNGÖRÜLEN MÜLAKAT TARİHLERİ : 05 Mart -06 Nisan 2018
KPSS 93 puan türünden en az 60 puan alan adaylar arasından başvurulan ildeki puan sıralamasına göre ilk 60 aday (Eskişehir İlinde 2 ayrı sınıf olarak açılacağından 126 aday) mülakata çağrılacaktır.

FECHAS PLANIFICADAS DE SOLICITUD DE LOS CURSOS
Kursun Açılacağı il Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Eskişehir, Adana 24 Nisan 2018 19 Ekim 2018
İzmir, Malatya 07 Mayıs 2018 02 Kasım 2018
Kars, Erzincan 21 Mayıs 2018 16 Kasım 2018
İstanbul, Eskişehir 04 Haziran 2018 30 Kasım 2018

REQUISITOS DEPARTAMENTOS ESCOLARES PARA CANDIDATOS
Escuela vocacional
Eléctrico
Eléctrica - Electrónica
Makine
Motor
Tecnología de maquinaria de sistemas ferroviarios
Sistemas ferroviarios de tecnología eléctrica-electrónica.
Mecánico de sistemas ferroviarios

REQUISITOS PARA LOS CANDIDATOS Y DOCUMENTOS SOLICITANTES QUE SE REQUIEREN
A- Aranacak Şartlar
1- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
2- 2016 KPSS Ön Lisans puan (P93) türü üzerinden 60 ve üzerinde puan almış olmak
3- Erkek adayların son başvuru tarihi itibariyle askerlik görevini yapmış, muaf veya 31.12.2018(dâhil) olmak üzere tecilli olmak.
4- Yukarıda belirtilen okul bölümlerinden mezun olmak
5- Sağlık durumu makinist olarak görev yapmaya uygun olmak
B- Kursiyer Seçimlerinde İstenecek Belgeler
1- Nüfus cüzdanı
2- Diploma fotokopisi
3- 2016 KPSS Ön lisans puan sonuç belgesi çıktısı
4- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi
C- Kursiyer Seçimlerinden Sonra İstenecek Belgeler
1- Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- Diploma fotokopisi
3- 2016 KPSS Ön lisans puan sonuç belgesi çıktısı
4- Erkek adaylardan askerlik durum belgesi
5- T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı
6- Asıl listede yer alan adaylardan sağlık kurulu raporu
a. Sağlık kurulu raporu, tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinden alınmış olacaktır. Sağlık raporunda;
i. Görme Dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş)
ii. Renk Muayenesi ( ishihora testi yapılmış)
iii. İşitme Muayenesi (Odyometrik incelemede saf ses ortalaması 500,1000 ve 2000 frekanslarının ortalaması 0 – 30 DB olmalıdır. )
b. Alınan raporlar, sağlık durumunun makinist olarak çalışmaya elverişli olup olmadığını belirlemek üzere; Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinden almış oldukları sağlık raporları TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü grup belirleyicisi tarafından değerlendirilip çalışabileceği sağlık grupları belirlenecektir. Sağlık durumunun makinist olarak çalışmaya elverişli olduğu belirlenenler, psikoteknik muayeneye gönderilecektir. Sağlık ve psikoteknik muayene ücretleri aday tarafından karşılanacaktır. Sağlık ve psikoteknik muayenesi sonucunda makinist çalışamayacağı belirlenen adayların yerine, yedek adaylar sıra ile davet edilecektir.

CUESTIONES QUE NECESITAN CONOCER A LOS CANDIDATOS PARA SOLICITAR EL CURSO DE MAQUINARIA PARA SER ABIERTO POR ISKUR

1- Kurs istihdam garantisiz açılacaktır.

2- Farklı illerde açılacak olan kurslara şartları taşıyan herkes ikamet şarttı aranmaksızın başvuru yapılabilecektir. Ancak kursa katılım için yalnız bir il için başvuru yapılacaktır.
3- KPSS Önlisans puan (P93) türüne göre puan üstünlüğü dikkate alınarak başvuran adayların İŞKUR tarafından sıralanmasına müteakip, eğitime alınacak kursiyerlerin 3 katı kadar aday kursiyer seçimi için davet edilecektir.
4- Kursiyer seçimleri TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek Komisyonca Ankara’da yapılacaktır. Kursiyer seçimlerine istenildiği takdirde İŞKUR İl Müdürlüğünden veya İŞKUR Genel Müdürlüğü birimlerinden personel görevlendirile bilinecektir.
5- Kursiyer seçim tarihleri daha sonra TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.
6- Daha önce İŞKUR iş birliği ile açılan Tren Makinisti Kursuna katılan, 15 Ocak 2018 tarihinde ve 29 Ocak 2018 tarihlerinde başlayan kurslara katılmaya hak kazanan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
7- İŞKUR tarafından açılacak kursu tamamlayanlar, sertifika vermeye yetkili kurumdan 11UY0035-Tren Makinisti – (Seviye 4) belgesi almak zorundadır. Bu belgeyi almayanlar TCDD Taşımacılık AŞ tarafından açılacak iş ilanına başvuru yapamayacaktır.
8- 11UY0035-Tren Makinisti – (Seviye 4) sınav ve belgelendirme ücreti adaylar tarafından karşılanacaktır.
9- TCDD Taşımacılık A.Ş.’de işe başlayan adaylar, özür nakilleri dahil en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.
10- İşe alınacak adaylar 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışacaktır.
11- İşe başladıktan sonra 2 yıl içerisinde, sağlık durumu makinist olarak çalışmaya elverişli olmadığı sağlık kurulu raporu ile belirlenenlerin sözleşmelerini feshetmeye veya sanatsız işçi kadrolarına atamaya TCDD Taşımacılık A.Ş. yetkilidir.
12- İşe başladıktan sonra 7 yıl içerisinde isteği ile işten ayrılan veya 4857 sayılı iş kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşmesi feshedilenlerden, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından verilen eğitim, kurs ve staj programları süresince aldığı ücretler ve bu sürelerde yapılan eğitim kurs ve staj giderlerinin ½ ’ü oranında tazminat talep edilir.
13- Makinist İşçiliği Görev Tanımı aşağıda açıklanmıştır.

DESCRIPCION DEL TRABAJO MECANICO

1) Kullanmaya yetkili oldukları cer aracını (lokomotif, manevra lokomotifi, tren seti ve tren ısıtma vagonu) en iyi bir şekilde işletme talimatlarına uygun olarak kullanmak. Yolcu ve yük tren lokomotiflerini atölye/depodan çıkarmaları durumunda trenin hareket saatinden 60 dakika önce (Bölgelerin yapıları, iklim şartları ve trenlerin özelliğine göre bu sürenin arttırılması veya azaltılması Bölge Müdürünün oluruna bağlıdır.), transit geçen yolcu trenleri ile lokomotifi değiştirilmeden devam eden yük trenlerinin yanı sıra banliyö trenlerinde görevli olmaları ve banliyö trenlerini Atölye/Depodan çıkarmaları durumunda trenin hareket saatinden 30 dakika önce görevli oldukları trendeki cer aracını hazırlamaya gelmek. Serviste olan manevra ve banliyö trenlerinde görevli olmaları durumunda ise; personel değişim yerlerinde zamanında bulunmak. TCDD Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönergesinde öngörülen resmi elbise, alet ve avadanlık çantası ile göreve gelmek.
2) Para realizar las tareas especificadas en los horarios de trabajo diarios, semanales y mensuales (suministro de tren, maniobra de almacén y estación, reserva de almacén, calefacción de tren, bombero, proxy en otros almacenes) por los lugares de trabajo a los que están afiliados.
3) Si han sido asignados a los servicios de almacén, estarán en el trabajo en los horarios indicados en los horarios de las tareas.
4) Cuando vayan al lugar de trabajo para comenzar oficialmente a trabajar, haga que el supervisor del depósito de deberes firme el modelo 4011.
5) Cuando tomen posesión del cargo, lean los nuevos pedidos en el libro de pedidos y firmen el libro que han recibido información.
6) Para verificar las notas de las fallas escritas en el libro de reparación del vehículo de tracción del tren que se les asigna y para completar el proceso restante.
7) Obtención del modelo operativo de locomotora (modelo 2088) del vehículo de tracción del tren al que están asignados. Para asegurarse de que las secciones requeridas se completen de manera adecuada y para completar las secciones que deben completar correctamente.
8) Verifique que los accesorios (y los armarios de piezas de repuesto) en el marco de tracción del tren en el que están trabajando estén completos y conducidos en los lugares donde deben ser conducidos.
9) Para llevar a cabo el control técnico necesario del vehículo de tracción del tren, funcionan de acuerdo con las instrucciones de preparación y operación para cada tipo de vehículo, o de acuerdo con la forma y los principios de secuencia estipulados en los entrenamientos. Verificar que los sistemas de seguridad estén operativos y operativos.
10) Si el vehículo de tracción del tren en el que están trabajando es la locomotora, después de atracar adecuadamente en el tren y verificar la conexión correcta de los arneses y la conexión de aire, llene el aire del tren y realice la experiencia de frenado completa. Para participar en la experiencia de frenado completo en caso de duda en la experiencia de frenado completo.
11) Después de preparar el tren técnico para el que están asignados, firmar la sección correspondiente del horario de tráfico del tren. Tomar y examinar los modelos que se entregarán desde la estación / oficial de estación.
12) Compruebe la configuración del marco de tiempo del cuadro de sorteo antes de que comience el tren y ajústelo si es necesario.
13) Mover el tren con el operador de estación / estación o la señal de señalización. tren; Después de que se hacen las tijeras de estación / estación que se cortan y atan en la serie de trenes debido a la maniobra de la organización del tren, el efecto de frenado realizado por el grifo del mecánico antes de que la aceleración comience a controlarse independientemente del tipo de tren.
14) Conducir el curso del tren de acuerdo con todas las regulaciones, instrucciones y órdenes relacionadas con la conducción y la conducción de vehículos de tracción.
15) Proporcionar a los aprendices mecánicos con quienes trabajan juntos, proporcionar información educativa sobre sus deberes y ponerlos a disposición del vehículo de tracción bajo su propia responsabilidad y en las condiciones apropiadas.
16) Firmar los retrasos que pueden ocurrir durante el servicio debido a los inconvenientes relacionados con el bastidor en el tren, asegurando que estén escritos correctamente en la tabla de tráfico.
17) Tener un buen diálogo con otro personal durante el servicio.
18) Para registrar los valores técnicos del cuadro de dibujo que utilizan en la rampa más alta en la ruta del tren durante sus servicios a las secciones relevantes del libro de reparación. Para registrar las deficiencias y las deficiencias del marco de dibujo durante el viaje en el libro de reparación.
19) Experiencia de frenado completa o simple durante el servicio.
20) Para garantizar el calentamiento y el control del tren de pasajeros durante la temporada de calentamiento del tren. Si están asignados a la calefacción de trenes, use el vagón generador para ser utilizado en la calefacción de trenes de acuerdo con las instrucciones de uso o de acuerdo con las previstas en las capacitaciones, para prepararlos completamente para el servicio y para supervisar la conexión del tren, para que el tren sea adecuado para las condiciones climáticas externas y para garantizar que las quejas de los pasajeros no se calienten.
21) Preste atención al ahorro de energía y materiales en el tren durante el servicio.
22) Lleve a cabo los trabajos de reparación y rehabilitación necesarios utilizando la herramienta y la caja de herramientas adjuntas para eliminar la avería de los vagones en el marco de tracción o la serie de trenes durante el servicio, utilizando piezas defectuosas con piezas de repuesto, utilizando métodos de intervención y disposición de emergencia, y no corregir el defecto. para sacar el vehículo o los vagones del tren o pedir ayuda.
23) Si el fallo del vehículo de remolque no se puede corregir durante el servicio, si es necesario, continuar con la reducción de la carga o eliminar la carga dos veces en las salidas de rampa.
24) Para informar las deficiencias y las deficiencias relacionadas con la navegación de otras unidades durante el servicio.
25) Uso de los medios de comunicación en las estaciones y estaciones para comunicarse con los lugares de trabajo a los que están conectados y eliminar las interrupciones en el tren durante el servicio.
26) Para dar a los internos todo tipo de órdenes a sus internos durante sus funciones.
27) Para proporcionar una experiencia completa de frenado del vehículo de tracción en la estación / estación donde finaliza el servicio.
28) En todos los lugares de trabajo y estaciones que están cerrados o que no tienen oficiales de la estación de tren o trabajadores de la estación de tren; para hacer y finalizar las tijeras necesarias y los servicios de maniobra necesarios para la aceptación del tren, la locomotora y la secuencia a la estación / lugar de trabajo y para el envío desde el lugar de trabajo o la estación después del acuerdo con la estación o el centro de control de tránsito y para finalizarlo, en caso de cualquier falla de la tracción o del vehículo remolcado (primero de todos). si la falla no puede remediarse) para conectarse o desconectarse del tren, para asegurar el marco o vagón extraídos.
29) En caso de accidentes e incidentes mediante el uso de herramientas de comunicación o su propio teléfono corporativo, después del acuerdo con el centro de control de tráfico, si es necesario, con el jefe del tren, de lo contrario con el otro mecánico para realizar el arreglo de tijeras necesario y los servicios de maniobra necesarios (para conectar el tren) y finalizar.
30) Después de la experiencia completa de frenado en la estación / estación donde finalizó el servicio, examine la regla de tráfico del tren y verifique la precisión de las notas escritas en la barra de tracción.
31) Al final del servicio para llevar el cajón al almacén.
32) Entrega de vehículos de tracción; para entregar al personal en el lugar de trabajo de acuerdo con los principios de preparación, uso y entrega de cada tipo de vehículo, o los principios y formas estipulados en las capacitaciones.
33) Entregar el libro de reparaciones y el modelo de actividad del marco de dibujo al empleado del almacén.
34) Después del final del servicio, los servicios de entrega de minutos de 30 a los formularios de tareas procesando la finalización de la tarea para que haya personal autorizado en el lugar de trabajo. Descansar y dejar el lugar de trabajo para descansar en la siguiente tarea para asegurar el descanso.
35) Si tiene que ser jefe de trenes y mecánico, sus funciones relacionadas con la navegación son:
a) Cuando comienzan su tarea, para verificar los horarios de tránsito y sus anexos tomando los horarios de tránsito y los anexos del tren que se les asigna de la estación correspondiente / funcionarios de la estación.
b) Trafik cetvellerindeki kayıtlara göre teslim alacağı trenin teşkilinin, yönetmelikler ve emirler çerçevesinde hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmek. Seyrüsefere uygun olmayan aksaklık ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesini sağlamak. Seyrüseferi tehlikeye sokacak durumda olan vagon veya vagonların trenden çıkarılmasını sağlamak.
c) Para controlar la carga de los vagones en el tren de acuerdo con las operaciones en la tabla de tráfico, para ajustar las palancas de ajuste del freno a la posición de carga de pasajeros completamente vacía según el tipo de tren. En el caso del automóvil de pasajeros en la organización del tren, los vagones de automóviles se limpian, el sistema de iluminación y calefacción funciona y el agua se llena para verificar y dar el número de vagones que se asignarán a sus subordinados.
d) Asegurarse de que las señales que deben tener el tren y el personal estén completas.
e) Trenes; Prepararse de acuerdo con las disposiciones de los reglamentos pertinentes y comprobar que se han eliminado sus deficiencias.
f) Para realizar frenos completos y simples, pruebas de frenos con la participación del revisor (técnico de vagones) o el oficial de movimiento y el aprendiz o mecánico en prácticas (para frenar y liberar el control) de conformidad con la legislación y para garantizar la firma del horario de tránsito,
g) Al revisar los vagones en el momento de la entrega de un tren, las formas de cargar los vagones, la conexión de los arneses, la altura de los parachoques desde el corcho de ferrocarril, los vagones se dan en grupos a partir de las estaciones de llegada, el transporte de las mercancías transportadas se realiza al tren de acuerdo con las condiciones especificadas en las regulaciones. para estar completamente seguro, para garantizar la eliminación inmediata de cualquier irregularidad o mal funcionamiento que pudiera poner en peligro el curso del tren durante esta inspección;
h) Verificar y recibir los documentos de los vagones a enviar con los documentos de transporte.
ı) Para verificar los sellos de los vagones sellados en la serie de trenes a través del vagón y del documento de transporte, para realizar las operaciones necesarias y llevar a cabo las operaciones necesarias en los vagones con números rotos o diferentes,
i) Asegurar que el resto del personal en el tren cumpla con sus deberes según lo exige el reglamento
j) Para revisar los vagones que se agregarán al tren en las estaciones que no son una organización de servicio de vagones o un técnico de vagones de servicio de acuerdo con las regulaciones y órdenes. Si los vagones son adecuados para la navegación, conéctelos a la serie,
k) Tomar las medidas necesarias para evitar que la única locomotora o los trenes enviados como una señal de socorro al tren averiado golpeen el tren estacionario,
l) En frente de un letrero en el sistema TMİ o en cualquier lugar de la carretera principal, si el tren se detiene, designe a uno de los empleados de la hora a la que debe llegar el tren y asegúrese de que el tren esté protegido por detrás con letreros, luego informe la situación a una de las estaciones vecinas y al controlador de tráfico por teléfono o teléfono
m) Informar inmediatamente a la estación vecina o al controlador de tráfico si no se alcanza la velocidad normal entre las dos estaciones o si el tiempo de crucero normal no ha llegado a la estación en la que han transcurrido los minutos de 15,
n) Si el tren suministrado no puede alcanzar su velocidad normal y está siguiendo un tren con una estación o distancia de bloque; para actuar de acuerdo con el orden dado por este tren desde la estación vecina, notificando al controlador de tráfico desde el momento de la salida, si no hay un controlador de tráfico o el controlador de tráfico no se puede hablar, continúe el viaje colocando / colocando dos petardos con 800 cada intervalo de metro en el carril derecho del ferrocarril,
o) Si se entiende que el tren que está suministrando no puede realizar su velocidad normal muy cerca de la estación donde se está moviendo y llegará a la siguiente estación con un gran retraso y este retraso causará un gran retraso a los trenes que vienen o vienen, para notificar a la estación de control de tráfico y a los sistemas TMI y TSI, y Navega hacia adelante o hacia atrás,
p) Si no es posible hablar por teléfono o radio, excepto los sistemas TSI y DRS, si el tren que suministra no puede regresar a la estación donde se mueve debido a que no puede alcanzar su velocidad normal, al designar a un personal a la distancia de frenado de la parte delantera del tren, si no hay una entrada, una señal de protección hacia adelante o estas señales, el medidor 500 permanecerá. para llevarlo de vuelta a la estación y notificar a la estación desde aquí para que se mueva según el orden. Si hay un tren que sigue, pare el tren provisto por este tren a la hora de salida y asegúrelo con señales.
r) Si el tren que suministra tiene que detenerse en la carretera principal por algún motivo, primero investigue el motivo de esta parada. Si no es posible continuar en la vía férrea, a excepción de las zonas TSI y DRS, para proteger de las señales en ambas direcciones a partir de la parte trasera y notificar inmediatamente a los controladores de tráfico en el sistema TSI y TMI, a las estaciones vecinas en otros sistemas por teléfono, radio, telégrafo u otros medios.
s) Bandera roja como señal de pare para los medidores 750-850-1050, dependiendo de la inclinación y las características de la región, comenzando desde ambos extremos del tren en la carretera para proteger el tren suministrado, placa redonda blanca de costura / costura o linterna roja iluminada en el centro y ambos lados. para poner tres petardos en 50 metros cada uno, comenzando desde la señal de alto. De acuerdo con la situación de otro tren, el primero a la derecha, el segundo a la izquierda, el tercero nuevamente a la derecha para poner en orden, el sistema TSI y DRS para mantener los dos bloques para mantener el tren para ocupar el camino mencionado anteriormente, pero solo para asegurar la retaguardia.
t) Si la estación se detiene entre las dos estaciones en 15 minutos, si el tren suministrado falla y se detiene en la carretera principal, llame al controlador de tráfico y a las estaciones vecinas por radio o teléfono para decirles cuánto tiempo se detendrá el tren, la razón para detenerse, ya sea para continuar la ruta, los kilómetros del lugar de parada,
u) En las estaciones que están cerradas o que no tienen un despachador, en consulta con el centro de control de tráfico, para llevar a cabo el transporte del tren,
ü) En caso de deray, accidente y carambola, de conformidad con las disposiciones de la legislación pertinente, realizando las acciones necesarias para notificar a las unidades en serie y correctamente,
v) Para entregar documentos del tren y modelos relacionados en la estación de destino como se especifica en las regulaciones y órdenes,
y) Para cumplir con los procedimientos de discurso especificados en la legislación pertinente en todos los discursos que ha realizado con las herramientas de comunicación con respecto al tráfico,
36) Para llevar a cabo los deberes determinados por las regulaciones y órdenes aplicadas antes de la fecha de este protocolo y para ser determinado por las regulaciones y órdenes que se publicarán después de la fecha de este protocolo según sea necesario,
37) Kaza/ olaylarda, görevli oldukları trenlerin beklemesi halinde, yolun tekrar trafiğe açılmasını bekleyerek treni ilk teşkil garına kadar götürmek,
38) Realizar todo tipo de trabajos de desmontaje, reparación, mantenimiento y montaje relacionados con sus ocupaciones en los lugares de trabajo, cuando sea necesario y en tiempo libre.
39) De acuerdo con el número de orden general 214; Aquellos que tienen éxito en pasantías, cursos y programas de capacitación y que tienen derecho a usar la locomotora de maniobra se asignan al empleador como mecánico en los trenes.

Noticias ferroviarias similares

Noticias similares de trenes de alta velocidad

Sobre Levent Ozen
Cada año, el sector ferroviario de alta velocidad, el líder europeo en la creciente Turquía. Las inversiones en ferrocarriles, que toman esta velocidad de los trenes de alta velocidad, continúan aumentando. Además, con las inversiones realizadas para el transporte en la ciudad, las estrellas de muchas de nuestras empresas hacen que la producción nacional brille. Es un orgullo que se haya iniciado la producción del tren nacional turco de alta velocidad, además de las compañías locales de tranvía, tren ligero y metro. Estamos muy felices de estar en esta mesa orgullosa.

Sé el primero en comentar

Yorumlar

Este sitio usa Akismet para reducir el correo no deseado. Descubra cómo se procesan los datos de sus comentarios.